Quảng Bình đấu thầu quốc tế 3 dự án sử dụng đất hơn 1.200 tỷ đồng

.

Cụ thể, Dự án thứ nhất là Khu nhà ở thương mại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy có tổng chi phí thực hiện 250 tỷ đồng, địa điểm thực hiện Dự án tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy với diện tích sử dụng đất 6,6 ha.

Thứ hai là Dự án Khu nhà ở thương mại thôn Hà Thiệp - Bắc Ninh có tổng chi phí thực hiện 450 tỷ đồng, địa điểm thực hiện Dự án tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, diện tích sử dụng đất là 9,5 ha.

Thứ ba là Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây mương Phóng Thủy, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới có tổng mức đầu tư 520 tỷ đồng; địa điểm thực hiện Dự án là phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình với diện tích sử dụng đất là 9,9 ha.

Khánh Ngọc

Từ khoá :
đấu thầu quốc tếđấu thầu
Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn