Kỳ họp Tham khảo Chính trị lần thứ hai giữa Việt Nam và Pakistan

.
Kỳ họp Tham khảo Chính trị lần thứ hai giữa Việt Nam và Pakistan - ảnh 1 Tham khảo Chính trị lần thứ hai giữa Việt Nam và Pakistan

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Bộ Ngoại giao, ngày 13/4, tại Islamabad, Pakistan, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý và Thứ trưởng Ngoại giao Pakistan Tehmina Janjua đồng chủ trì kỳ họp Tham khảo Chính trị lần thứ hai giữa Việt Nam và Pakistan.

Tại cuộc họp, hai bên cùng rà soát việc triển khai các kết quả của kỳ họp Tham khảo Chính trị lần thứ nhất tổ chức năm 2015. Hai bên nhất trí hai Bộ Ngoại giao cần phát huy vai trò nòng cốt, nỗ lực thúc đẩy các bộ, ngành liên quan triển khai hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực.Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao cả song phương và bên lề các hoạt động đa phương cũng như trên các kênh, đặc biệt là giao lưu nhân dân; đồng thời nhất trí thúc đẩy họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật trong năm 2018.

Để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, hai bên cũng nhất trí thúc đẩy họp Tiểu ban Thương mại Hỗn hợp trong năm 2018 nhằm đề ra những biện pháp linh hoạt, thiết thực nhằm đạt mục tiêu kim ngạch 01 tỷ USD vào năm 2020; tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp nhằm khai thác tối đa cơ hội đầu tư, kinh doanh. Hai bên cũng nhất trí cần tiếp tục quan tâm thúc đẩy các lĩnh vực tiềm năng khác như nông nghiệp, văn hóa-thể thao và du lịch, kết nối, thông tin và truyền thông, trao đổi học giả và giao lưu nhân dân…

Nguồn: vovworld.vn