Việt Nam đã chi 55,9 nghìn tỉ để trả nợ lãi trong 6 tháng đầu năm

.

Theo đó, tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2018 ước tính đạt 586 nghìn tỉ đồng, bằng 38,5% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 416 nghìn tỉ đồng, bằng 44,2%; chi trả nợ lãi 55,9 nghìn tỉ đồng, bằng 49,7%; riêng chi đầu tư phát triển mới bằng 27,8% dự toán năm tương ứng với 111,1 nghìn tỉ đồng.

Có thể bạn quan tâm
  • Quốc hội quyết bội chi ngân sách Nhà nước năm 2016 hơn 248 nghìn tỷ

    08:36, 12/06/2018

  • Thu chi ngân sách tháng 1 diễn biến ra sao?

    05:10, 14/02/2018

  • 2018: Bộ Tài chính dự toán bội chi ngân sách Nhà nước bằng 3,7% GDP

    10:53, 08/01/2018

Trả nợ lãi hơn 55.000 tỉ đồng

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2018 ước tính đạt 582,1 nghìn tỉ đồng, bằng 44,1% dự toán năm, trong đó thu nội địa 462,7 nghìn tỉ đồng, bằng 42,1%; thu từ dầu thô 27 nghìn tỉ đồng, bằng 75,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 92 nghìn tỉ đồng, bằng 51,4%.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng Tổng cục thống kê.

Ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng Cục trưởng Tổng cục thống kê.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2018 ước tính đạt 586 nghìn tỉ đồng, bằng 38,5% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 416 nghìn tỉ đồng, bằng 44,2%; chi trả nợ lãi 55,9 nghìn tỉ đồng, bằng 49,7%; riêng chi đầu tư phát triển mới bằng 27,8% dự toán năm tương ứng với 111,1 nghìn tỉ đồng.

Vốn FDI thực hiện tăng 8,4%

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cũng thông tin thêm rằng số vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 theo giá hiện hành ước tính đạt 747,6 nghìn tỉ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước và bằng 32,9% GDP, bao gồm: Vốn khu vực nhà nước đạt 249,8 nghìn tỉ đồng, chiếm 33,4% tổng vốn và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài nhà nước đạt 308,4 nghìn tỉ đồng, chiếm 41,3% và tăng 17,5%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 189,4 nghìn tỉ đồng, chiếm 25,3% và tăng 8,5%.

“Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/6/2018 thu hút 1.366 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 11,7 tỉ USD, tăng 15,5% về số dự án và giảm 0,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, có 507 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 4.434,2 triệu USD, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước”, ông Lâm nói.

Toàn cảnh buổi họp báo của Tổng cục Thống kê.

Toàn cảnh buổi họp báo của Tổng cục Thống kê.

Như vậy, theo tính toán của Tống cục Thống kê tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 6 tháng đạt 16,2 tỉ USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 6 tháng đầu năm ước tính đạt 8,37 tỉ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2017.

“Trong 6 tháng đầu năm 2018 còn có 2.749 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 4,1 tỉ USD, tăng 82,4% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 390 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 1,4 tỉ USD và 2.359 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2,7 tỉ USD”, ông Lâm nói.

Nhập siêu 12,9 tỉ USD

Xuất nhập khẩu cũng là con số đáng chú ý được đưa ra tại cuộc họp báo. Theo đó, ông Lâm cho hay kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2018 ước tính đạt 113,93 tỉ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 33,07 tỉ USD, tăng 19,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 80,86 tỉ USD (chiếm 71% tổng kim ngạch xuất khẩu), tăng 14,5%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2017.

“Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 6 tháng năm 2018 ước tính đạt 111,22 tỉ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 46,01 tỉ USD, tăng 12,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 65,21 tỉ USD, tăng 8,1%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 6 tháng tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2017”, ông Lâm nói.

Về cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng đầu năm xuất siêu là 2,71 tỉ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 12,94 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 15,65 tỉ USD.

Kim ngạch xuất khẩu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2018 ước tính đạt 7,5 tỉ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó dịch vụ du lịch đạt 5,2 tỉ USD (chiếm 69,1% tổng kim ngạch), tăng 18,9%; dịch vụ vận tải đạt 1,4 tỉ USD (chiếm 18,7%), tăng 11,8%.

Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ 6 tháng ước tính đạt 8,8 tỉ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ vận tải đạt 4,2 tỉ USD (chiếm 47,4% tổng kim ngạch), tăng 7,5%; dịch vụ du lịch đạt 2,7 tỉ USD (chiếm 31%), tăng 9,4%. Nhập siêu dịch vụ trong 6 tháng là 1,3 tỉ USD, bằng 18% kim ngạch xuất khẩu dịch vụ.

Đầu tư ra nước ngoài 263 triệu USD

Ông Lâm cho hay, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 6 tháng đầu năm nay có 67 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư của phía Việt Nam là 222,5 triệu USD; 16 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 40,6 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 6 tháng đầu năm 2018 đạt 263,1 triệu USD, trong đó lĩnh vực tài chính, ngân hàng đạt 106,2 triệu USD, chiếm 40,4% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 63,7 triệu USD, chiếm 24,2%; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 48,9 triệu USD, chiếm 18,6%.

Trong 6 tháng có 27 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó dẫn đầu là Lào chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư, Campuchia chiếm 12,3%.

Huyền Trang
Nguồn: enternews.vn