Những mốc đáng nhớ của Yahoo

Những mốc đáng nhớ của Yahoo

Từng là đế chế internet và có cơ hội thâu tóm Google, Facebook, nhưng Yahoo cuối cùng phải "bán mình" vì ngủ quên trên chiến thắng quá lâu.