Xác định chỉ số hài lòng của người dân

Xác định chỉ số hài lòng của người dân

VTV.vn -Việc xác định chỉ số hài lòng của người dân giúp các cơ quan hành chính Nhà nước kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.